Om miljön

Här kan du läsa om hur dela olika däcktillverkarna arbetar och tar ansvar för att minimera belastningen på miljön.

BKT Däck och Miljö

Hela 50 % av däckproduktionens elektricitet genereras av vindkraft hos BKT (Balkrishna Industries Ltd.). Ända sedan 2004 har hälften av produktionsanläggningarnas elektricitetsbehov genererats av denna egenproducerade gröna el från vindkraft. Man har även egen plantering av träd för självförsörjning. BKT jobbar aktivt med att plantera och skydda träd i både Indien och Amazonas regnskogar, t.ex. genom direkta donationer. Man har erhållit flera utmärkelser för sitt miljöarbete, och även sitt jobb för de anställda välmående. Läs mer på BKTs webbplats.

Alliance Däck och miljö

Alliance som ägs av Yokohama har olika policys inom olika områden för att ta sitt ansvar för miljön. Enligt deras Basic Rubber Poilicy kan man läsa följande:

  • Kontinuerligt arbete för att hela tiden förbättra arbetet med miljön
  • Arbete för att motverka global uppvärmning
  • Bidra för att hjälpa till med utvecklingen av återvinning av däck

Läs gärna mer på Yokohamas webbplats.